Thứ Sáu, ngày 19 tháng 07 năm 2024

THÁNH LỄ MỪNG NGÂN KHÁNH GIÁM MỤC VÀ KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU

Chuyên mục: Giáo hội Việt Nam - Ngày đăng: 28.06.2024
Chia sẻ:

THÁNH LỄ MỪNG NGÂN KHÁNH GIÁM MỤC VÀ KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU

Ban Truyền thông Giáo phận Long Xuyên

27/06/2024

Thánh lễ mừng Ngân khánh Giám mục và Kim khánh Linh mục của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu được cử hành lúc 09g30 thứ Năm ngày 27.06.2024 tại Nhà Thờ Chính Tòa Long Xuyên.