thứ Ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Bên Mẹ Tàpao (Số 8 – Thứ Năm, 13.12.2012)

Chuyên mục: Suy niệm - Ngày đăng: 13.12.2022
Chia sẻ:

LỄ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (VNNT)

Hoạt cảnh Truyền Tin dẫu không liên quan trực tiếp với lễ VNNT, nhưng có những yếu tố nền tảng, xây dựng tín điều VNNT

  1. Danh xưng “đầy ơn phúc” trong lời sứ thần

“Đầy ơn phúc” thực ra là phân từ quá khứ của một động từ, nghĩa đầy đủ là “đã được ban đầy ơn sủng”. Nơi lời chào “đầy ơn phúc” của sứ thần, ta gặp thấy Đức Maria sáng lên với vị trí ưu tuyển được hưởng đầy tràn mọi ơn, trong đó VNNT la một đặc ân ở phút khởi đầu cuộc đời để chuẩn bị Đức Maria cho thiên chức làm mẹ Đấng Cứu Thế.

  1. Tiếng “Xin Vâng” trong lời Đức Mẹ

Không chỉ là thụ tạo ưu tuyển ung dung hưởng hồng ân Chúa, Mẹ còn là phần tử ưu tú của gia đình nhân loại biết tích cực đáp lại hồng ân và làm phát triển hồng ân ấy để phục vụ ơn cứu chuộc nhân loại. Ơn VNNT không chỉ là đặc ân dành riêng cho cá nhân Đức Maria, nhưng còn là ân sủng nhắm tới chương trình cứu rỗi toàn thể nhân loại.

  1. Theo gương Mẹ và cậy nhờ Mẹ

Lễ VNNT hôm nay trình bày cho ta rõ nét chân dung của Đức Maria, người đã đón nhận ơn Chúa cách trọn vẹn và phục vụ ơn Chúa cách tròn đầy, không vì lợi riêng mà vì ích chung. Hiểu như thế, bỗng dưng ta thấy gần gũi Đức Mẹ hơn cả bao giờ. Đặc ân VNNT dẫu chỉ một mình Mẹ hưởng nhận, nhưng hiệu quả của đặc ân ấy con cái Mẹ tất cả đều được hưởng nhờ.

Là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ nhân loại, Mẹ chuyển cầu che chở nâng đỡ ủi an mọi người trên đường lữ thứ trần gian, và đặc biệt, Mẹ nên nguồn cậy trông cho tất cả những ai, không phân biệt lương giáo, đang gặp phải những nỗi đau trong đời. Hãy bền lòng cậy trông, và kiên tâm làm theo hướng dẫn của Mẹ.

(ĐGM Giuse Vũ Duy Thống)