Chúa Nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2023
Suy niệm Thứ Hai tuần 26 Thường Niên. – Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ (2/10)

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN. – CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ. LỄ NHỚ (2/10) LỜI CHÚA: Mt 18, 1-5. 10 Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa : Mt 21, 28-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo:…

Thứ Bảy tuần 25 Thường Niên. – Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (30/9)

THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH GIÊRÔNIMÔ, LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ NHỚ (30/9) Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những…

Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng: Hiệp hành là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho Giáo hội hiện nay

PHÓ TỔNG THƯ KÝ THƯỢNG HỘI ĐỒNG: HIỆP HÀNH LÀ LỜI MỜI GỌI CỦA THIÊN CHÚA DÀNH CHO GIÁO HỘI HIỆN NAY Paulina Guzik Sơ Nathalie Becquart, phó Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, bên ngoài trung tâm truyền thông dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon, Bồ Đào Nha, hôm mồng 04. 08. 2023. (Hình: OSV News/ Bob Roller)…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 25 Thường Niên. – Các tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrie, Raphae. Lễ kính (29/9)

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN.  – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. LỄ KÍNH (29/9) Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài…

Suy niệm Thứ Năm tuần 25 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ…

Suy niệm Thứ Tư tuần 25 Thường Niên. – Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ (27/9)

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ, LINH MỤC. LỄ NHỚ (27/9) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người…

Suy niệm thứ Ba tuần 25 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 8, 19-21 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người…

Suy niệm Thứ Hai tuần 25 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 24 Thường Niên. – Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ (23/9)

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH PIÔ PIETRELCINA, LINH MỤC. LỄ NHỚ (23/9) Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 24 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 8, 1-3 Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần…

Suy niệm Thứ Năm tuần 24 Thường Niên – Thánh Mátthêu Tông Đồ, Tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính (21/9)

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 24 – THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. LỄ KÍNH (21/9) Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo…

Suy niệm Thứ Tư tuần 24 Thường Niên. – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ (20/9)

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. –  THÁNH ANRÊ KIM TÊGON, PHAOLÔ CHUNG HASAN VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO. LỄ NHỚ (20/9) Lời Chúa: Lc 7, 31-35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những…

Suy niệm Thứ Ba tuần 24 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của…

Suy niệm Thứ Hai tuần 24 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 7, 1-10 Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu…

Thứ Bảy tuần 23 Thường Niên. – Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ (16/9)

THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH CORNÊLIÔ, GIÁO HOÀNG, VÀ THÁNH CYPRIANÔ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO. LỄ NHỚ (16/9) Lời Chúa: Lc 6, 43-49 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái…

Suy niệm Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI (15/9) PHÚC ÂM: Ga. 19, 25-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Cơ-lô-pát, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người…

Suy niệm Thứ Năm tuần 23 Thường Niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính (14/9)

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN – SUY TÔN THÁNH GIÁ. LỄ KÍNH (14/9) Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi…

Suy niệm Thứ Tư tuần 23 Thường Niên. – Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (13/9)

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH GIOAN KIM KHẨU, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ NHỚ (13/9) Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các…

Suy niệm Thứ Ba tuần 23 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Đó là Simon, mà Người…

Chúa nhật 23 Thường niên năm A (10.09.2023) – Sửa lỗi là một cách diễn tả của tình yêu

KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA Chúa nhật 23 Thường niên năm A Chúa nhật, 10.09.2023 SỬA LỖI LÀ MỘT CÁCH DIỄN TẢ CỦA TÌNH YÊU Tý Linh “Khi một người anh em trong đức tin làm điều sai trái với anh chị em, thì anh chị em, không chút hận thù, hãy giúp…

Suy niệm thứ Hai tuần 23 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được…

Suy niệm thứ Bảy tuần 22 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 6, 1-5 Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không…

Suy niệm Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (8/9)

SUY NIỆM LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA (8/9) Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram…

Suy niệm thứ Năm tuần 22 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ…

Suy niệm thứ Tư tuần 22 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt…

Suy niệm Thứ Ba tuần 22 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội…

Bầu khí tiếp đón Đức Thánh Cha tại Điện Quốc Gia Mông Cổ sáng thứ Bảy ngày 02.09.2023

BẦU KHÍ TIẾP ĐÓN ĐỨC THÁNH CHA TẠI ĐIỆN QUỐC GIA MÔNG CỔ SÁNG THỨ BẢY NGÀY 02.09.2023 Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (02.09.2023) – Sáng ngày 02.09.2023, Chính phủ Mông Cổ đã tổ chức nghi thức đón tiếp chính thức Đức Thánh Cha tại quảng trường Sukhbaatar. Sau đó, Đức Thánh…

Suy niệm thứ Hai tuần 22 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 4, 16-30 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra,…

Không khí đón tiếp Đức Thánh Cha tại Phủ Doãn Tông Toà Ulaanbaatar

KHÔNG KHÍ ĐÓN TIẾP ĐỨC THÁNH CHA TẠI PHỦ DOÃN TÔNG TOÀ ULAANBAATAR Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (01.09.2023) – Không khí đón tiếp Đức Thánh Cha tại Phủ Doãn Tông Toà Ulaanbaatar lúc 11 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 01.09.2023.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 16, 21-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị…

Suy niệm thứ Bảy tuần 21 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người…