Thứ Sáu, ngày 19 tháng 07 năm 2024
Suy niệm thứ Bảy tuần 15 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa…

Suy niệm thứ Sáu tuần 15 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều…

Suy niệm thứ Năm tuần 15 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta…

Suy niệm Thứ Tư tuần 15 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn….

Suy niệm Thứ Ba tuần 15 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Côrôzain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B Lời Chúa: Mc 6, 7-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 14 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi…

Suy niệm thứ Sáu tuần 14 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con…

CÔNG BỐ TÀI LIỆU LÀM VIỆC CHO PHIÊN HỌP THỨ HAI CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ HIỆP HÀNH

CÔNG BỐ TÀI LIỆU LÀM VIỆC CHO PHIÊN HỌP THỨ HAI CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ HIỆP HÀNH Vatican News 10/07/2024 Thứ Ba ngày 09/7/2024, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố Tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về hiệp hành, dự kiến diễn ra từ ngày…

Suy niệm Thứ Năm tuần 14 Thường Niên. – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ (11/7)

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH BÊNÊĐICTÔ, VIỆN PHỤ. LỄ NHỚ (11/7) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại,…

Suy niệm thứ Tư tuần 14 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Đây là tên của mười…

Suy niệm Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân…

Suy niệm Thứ Hai tuần 14 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM B Lời Chúa: Mc 6, 1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý…

Suy niệm thứ Bảy tuần 13 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 9, 14-17 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm…

Suy niệm thứ Sáu tuần 13 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong…

Suy niệm Thứ Năm tuần 13 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi…

Suy niệm Thứ Tư tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính (3/7)

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN – THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH (3/7) Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng…

Suy niệm thứ Ba tuần 13 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 8, 23-27 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy,…

Suy niệm Thứ Hai tuần 13 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM B Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 12 Thường Niên – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. LỄ TRỌNG. LỄ HỌ. CẦU CHO GIÁO DÂN (29/06) Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 12 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 8, 1-4 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến…

Suy niệm thứ Năm tuần 12 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 7, 21-29 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy…

Suy niệm Thứ Tư tuần 12 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ…

Suy niệm thứ Ba tuần 12 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 7, 6. 12-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. “Vậy tất cả…

Suy Niệm Thứ Hai Tuần 12 Thường Niên – Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng (24/6)

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. LỄ TRỌNG (24/6) Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80 Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM B Lời Chúa: Mc 4, 35-41 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền,…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 11 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 6, 24-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không…

DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA TRONG BUỔI TIẾP CÁC ĐẠI BIỂU CỦA LIÊN ĐOÀN LUTHER THẾ GIỚI NĂM 2024

DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA TRONG BUỔI TIẾP CÁC ĐẠI BIỂU CỦA LIÊN ĐOÀN LUTHER THẾ GIỚI NĂM 2024 Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP 21/06/2024 WHĐ (21.06.2024) – Tại Dinh Tông Tòa sáng thứ Năm ngày 20.06, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến ​​các đại biểu của Liên đoàn Luther thế giới…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 11 Thường Niên. – Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH LU-Y GÔNDAGA, TU SĨ. LỄ NHỚ (21/6) Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm…

Suy niệm thứ Năm tuần 11 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều…

Suy niệm thứ Tư tuần 11 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt. 6, 1-6, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là…

Suy niệm thứ Ba tuần 11 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt. 5, 43-48 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ…