Chúa Nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2024
SUY NIỆM CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

SUY NIỆM CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và…

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM B

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM B Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – NĂM B Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – NĂM B CHÚA CHIÊN LÀNH Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH – NĂM B Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B Lời Chúa: Ga 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng:”Bình…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH – NĂM B Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM B Rước Lá: —– Lời Chúa: Mc 11, 1-10 “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B Lời Chúa: Ga 2, 13-25 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền…

Mười phụ nữ xây dựng Giáo hội, những tấm gương đối thoại và phẩm giá

MƯỜI PHỤ NỮ XÂY DỰNG GIÁO HỘI, NHỮNG TẤM GƯƠNG ĐỐI THOẠI VÀ PHẨM GIÁ Antonella Palermo Giới thiệu tại Học viện Giáo phụ Augustinianum về hội thảo “Phụ nữ trong Giáo hội: những người sáng tạo của nhân loại” Vào các ngày 7-8/3/2024, Đại học Giáo hoàng Thánh Giá ở Rôma sẽ tổ chức…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B Lời Chúa: Mc 9, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B Lời Chúa: Mc 1, 12-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT – MỒNG HAI TẾT GIÁP THÌN. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

SUY NIỆM CHÚA NHẬT – MỒNG HAI TẾT GIÁP THÌN. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ Lời Chúa: Mt 15, 1-6 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM B Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM B Lời Chúa: Mc 1, 21-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM B Lời Chúa: Mc 1, 14-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B Lời Chúa: Ga 1, 35-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông…

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH NĂM B

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH NĂM B Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG – NĂM B Lời Chúa: Ga 1, 6-8. 19-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – NĂM B Lời Chúa: Mc 1, 1-8 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B Lời Chúa: Mc 13, 33-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM A – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A – KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A – KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Lời Chúa: Mt 25, 14-30 “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A – CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A – CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC Lời Chúa: Mt 22, 15-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Mt 22, 1-10 {hoặc 1-14} Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 21, 33-43 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa : Mt 21, 28-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo:…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 16, 21-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị…