Thứ Năm, ngày 01 tháng 06 năm 2023
Suy niệm thứ Năm tuần 8 Thường Niên – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ (1/6)

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN – THÁNH GIÚTTINÔ, TỬ ĐẠO. LỄ NHỚ (1/6) Lời Chúa: Mc 10, 46-52 Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ…

Suy niệm Thứ Ba tuần 8 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 10, 28-31 Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng…

Suy niệm Thứ Hai tuần 8 thường niên, sau lễ Hiện Xuống. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN, SAU LỄ HIỆN XUỐNG.  ĐỨC TRINH NỮ MARIA MẸ HỘI THÁNH. LỄ NHỚ. Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là bà Maria, vợ ông…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 21, 15-19 Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy…

Suy niệm Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở…

Suy niệm Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng,…

Suy niệm thứ Ba tuần 7 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 17, 1-11a Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con…

Suy niệm thứ Hai tuần 7 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó…

Suy niệm Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 16, 16-20 Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ trong các môn đệ có mấy…

Suy niệm Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả…

Suy niệm Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 16, 5b-11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các…

Suy niệm thứ Hai tuần 6 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 15, 26-16, 4 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về…

Suy niệm thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó,…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng…

Suy niệm Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở…

Suy niệm Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì…

Suy niệm thứ Ba tuần 5 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 14, 27-31a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng…

Suy niệm thứ Hai tuần 5 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – NĂM A Lời Chúa: Ga 14, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở,…

Suy niệm thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi;…

Suy niệm thứ Năm tuần 4 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó…

Suy niệm Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính (3/5)

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông đồ. Lễ Kính (3/5) Lời Chúa: Ga 14, 6-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con…

Suy niệm Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh – Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (2/5)

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH THÁNH ATHANASIÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ NHỚ (2/5) Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người…

Suy niệm thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh -Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (29/4)

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH -THÁNH CATARINA SIÊNA, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ NHỚ (29/4) Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện…

Suy niệm thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 6, 53-60 Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không…

Suy niệm thứ Năm tuần 3 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên…

Suy niệm thứ Tư tuần 3 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các…

Suy niệm thứ Ba tuần 3 Phục Sinh – Thánh Máccô, tác giả sách Tin Mừng. Lễ Kính (25/4)

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH – THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. LỄ KÍNH (25/4) Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và…

Suy niệm thứ Hai tuần 3 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi….

Suy niệm thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 6, 16-21 Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó…

Suy niệm thứ Năm tuần 2 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 3, 31-36 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì…

Suy niệm Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì…

Suy Niệm Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 3, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng…