Thứ Sáu, ngày 19 tháng 07 năm 2024
Bài 5 : Cảm nghiệm Thánh Mẫu của Giáo Hội

Bài 5 : CẢM NGHIỆM THÁNH MẪU CỦA GIÁO HỘI (Giáo Lý Thánh Mẫu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II , Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, bvl, Chuyển dịch) Ngày 15/11/1995 Sau khi theo dõi, ở những bài giáo lý trước của chúng ta, việc suy tư của cộng đồng Kitô giáo về hình ảnh…

Bài 4: Giáo Hội Gia Tăng Việc Hiểu Biết về Vai Trò của Mẹ Maria

Bài 4: GIÁO HỘI GIA TĂNG VIỆC HIỂU BIẾT VỀ VAI TRÒ CỦA MẸ MARIA (Giáo Lý Thánh Mẫu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II , Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, bvl, Chuyển dịch) Ngày 8/11/1995 Trong các bài giáo lý trước chúng ta đã thấylàm sao tín lý về vai trò làm mẹ của…

Bài 3 : Mẹ Maria liên kết với Chúa Giêsu trên Thập Giá

Bài 3 : MẸ MARIA LIÊN KẾT VỚI CHÚA GIÊSU TRÊN THẬP GIÁ (Giáo Lý Thánh Mẫu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II , Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, bvl, Chuyển dịch) Ngày 25/10/1995 Khi nói rằng “Trinh Nữ Maria… được nhận biết và tôn kính như là Người Mẹ thực sự của Thiên Chúa…

Bài 2: Maria là Vị Trinh Mẫu thụ thai bởi Quyền Phép Thánh Linh

Bài 2 : MARIA LÀ VỊ TRINH MẪU THỤ THAI BỞI QUYỀN PHÉP THÁNH LINH (Giáo Lý Thánh Mẫu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II , Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, bvl, Chuyển dịch) Ngày 13/9/1995 Trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân Công Đồng nói rằng “hợp với Chúa Kitô là đầu và hiệp…

Bài 1: Mẹ Maria là mẫu mực cho sự thánh thiện của Giáo Hội

Bài 1: MẸ MARIA LÀ MẪU MỰC CHO SỰ THÁNH THIỆN CỦA GIÁO HỘI  (Giáo Lý Thánh Mẫu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II , Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, bvl, Chuyển dịch) Ngày 6/9/1995 Sau khi dừng lại ở các buổi giáo lý trước để suy tư sâu xa hơn về căn tính và sứ…

GIÁO LÝ THÁNH MẪU – Phần Giới Thiệu

GIÁO LÝ THÁNH MẪU – Phần Giới Thiệu (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, bvl, Chuyển dịch) Tuy 74 bài Giáo Lý Thánh Mẫu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II không phải là một thứ giáo khoa Thánh Mẫu Học, thế nhưng, tất cả sự thật về Mẹ Maria…