thứ Ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo: Ba điểm nhấn của Quy chế mới

Chuyên mục: Giáo hội Việt Nam - Ngày đăng: 29.11.2023
Chia sẻ:

ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO:
BA ĐIỂM NHẤN CỦA QUY CHẾ MỚI

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (29.11.2023) – Lúc 08g30 ngày 24.11.2023, Học viện Công Giáo Việt Nam đã long trọng công bố Quy chế mới. Nhân dịp này, Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo – Viện trưởng Học Viện – trình bày ba điểm nhất của Quy chế mới.