Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Đối thoại trong Thánh Thần – Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới khóa 1/2023

Chuyên mục: Giáo hội Việt Nam - Ngày đăng: 19.11.2023
Chia sẻ:

ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG:
ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN – THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI KHÓA 1/2023

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (18.11.2023) – Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ những nét chính về kết quả của Thượng Hội Đồng Giám mục Thế giới – Khóa 1/2023 và hướng tới khóa 2/2024: