Chúa Nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2024

Bên Mẹ Tàpao (Số 9 – Chúa Nhật, 13.01.2013)

Chuyên mục: Suy niệm - Ngày đăng: 13.01.2023
Chia sẻ:

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Bước vào đời công khai sau 30 năm âm thầm, Chúa Giêsu đón nhận phép rửa của Gioan Tẩy Giả. Đây là biến cố mở ra đời sống mới và là cửa ngõ dẫn tới việc làm chứng trong hành trình đức tin.

  1. Dấu chứng của Chúa Ba Ngôi

Khi Chúa chịu phép rửa, các tầng trời mở ra. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người như chim câu, hòa tiếng Chúa Cha xác nhận: “Này là con Ta yêu dấu, con đẹp lòng Ta”. Đời công khai của Chúa Giêsu được ghi lại bằng sự hiện diện trang trọng của Chúa Ba Ngôi, vừa chứng thực Chúa Giêsu như một vị trong gia đình Ba Ngôi, vừa giới thiệu Người cho mọi kẻ thành tâm thiện chí.

  1. Chứng từ của Gioan Tẩy Giả

Nối tiếp dấu chứng của Chúa Ba Ngôi, Gioan Tẩy Giả cũng lên tiếng làm chứng về thân thế và sự nghiệp của Chúa Giêsu, Đấng đang khiêm tốn nhận phép rửa từ tay ông: Giêsu, Đấng đến sau tôi, nhưng hằng có trước, tôi không xứng đáng xách dép cho Người; tôi cử hành phép rửa trong nước, nhưng Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần; Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian.

  1. Chứng tá trong đời tín hữu

Chúa nhật khởi đầu Mùa Thường Niên ôn lai biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa với những lời chứng trời cao và dưới đất, như vậy, là mời gọi mọi tín hữu một mặt ôn lại bí tích Rửa Tội với lòng tin Chúa Ba Ngôi trong đời sống mình, mặt khác thúc giục họ hãy bền bỉ thể hiện một cuộc sống nhiều chứng tá tin yêu hy vọng vào Thiên Chúa, nhất là trong Năm Đức Tin này, để có thêm người nhận biết và trở nên con cái của Thiên Chúa.

“Con Thiên Chúa đã làm người cho con người được làm con Thiên Chúa”, chúng ta dâng tâm tình cảm tạ và quyết tâm sống xứng đáng trong tư cách là những người con được Chúa yêu thương.

(ĐGM Giuse Vũ Duy Thống)