Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Làm phép Viên đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Khách Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Chuyên mục: TTTM Tàpao: Sự kiện-Thông báo - Ngày đăng: 09.03.2023
Chia sẻ:

LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ KHÁCH TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

Thợ nề vất vả cũng là uổng công. (Tv 127,1)

Trong chuyến viếng thăm mục vụ Giáo phận Phan Thiết vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã làm phép Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Khách Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao.

Nghi thức làm phép đã diễn ra vào lúc 6 giờ 20 phút, sáng Chúa Nhật, ngày 5/3/2023.

Xin quý khách hành hương hiệp ý cầu nguyện cho công trình này, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa.