thứ Ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Phỏng vấn Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân – Tân Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế

Chuyên mục: Giáo hội Việt Nam - Ngày đăng: 24.09.2023
Chia sẻ:

VĂN HÓA ĐẸP NHẤT: ĐỨC TIN – TÌNH YÊU – TÌNH NGƯỜI
PHỎNG VẤN ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN – TÂN TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam