Chúa Nhật, ngày 28 tháng 05 năm 2023

Phỏng vấn Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Con Tim nói với con tim

Chuyên mục: Giáo hội Việt Nam - Ngày đăng: 13.05.2023
Chia sẻ:

PHỎNG VẤN ĐỨC GIÁM MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM:
CON TIM NÓI VỚI CON TIM

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (12.05.2023) – Nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57 được cử hành vào ngày Chúa nhật 21.05.2023, Truyền thông Hội đồng Giám mục thực hiện buổi tọa đàm với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, thành viên của Bộ Truyền thông Vatican, về Sứ điệp Truyền thông năm nay.