Chúa Nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2024

Thơ: Về nghe núi kể chuyện tình

Chuyên mục: Tâm tình - Ngày đăng: 04.05.2022
Chia sẻ:
VỀ NGHE NÚI KỂ CHUYỆN TÌNH
Về nơi yêu dấu!
Thiêng linh!
Lặng nghe núi kể
Chuyện tình Mẹ yêu!
1959
Mẹ thương dân Việt mình nhiều
Tre ôm núi sáng, nương chiều lúa reo
Mẹ về mang dấu yêu theo
Nương sinh phúc đức , núi treo ơn Trời
Đồng Kho, Lạc Tánh duyên thời
Nguồn ơn Thánh Mẫu Chúa Trời hiển linh
Tà Pao điểm hẹn tự tình
Cho đoàn con đến Mẹ mình thở than
1964 …..
Quê hương chiến cuộc hoang tàn
Bom loang, đạn lỡ, hàng hàng di dân
Tượng đài Me, núi ôm chân
Mặc cho vết tích xoay vần thương đau
Bao năm sương nắng dãi dầu
Bao năm Ý Chúa nhiệm sâu lạ lùng
Mẹ còn chờ đợi kiên trung
Gió đưa con Mẹ, muôn trùng về đây
1991…..
Nương chiều Gió thổi hây hây
Rừng khuya phục dựng hình hài Mẹ yêu
Nương không nản, núi không xiêu
Tà Pao tháng tám, Ánh Thiều hiển linh
Núi vui nối được chuyện tình
Nương mừng vì đã hồi sinh lúa vàng
Gió Mây dẫn tín đồ sang
Tay hồng đuốc Lửa, rừng tràn Mân Côi
2000……….
Từ xa vẳng tiếng: Mẹ ơi!
Chúng con là kẻ giữa thời nguy nan
Mẹ về nghe tiếng thở than
Kéo muôn ơn phúc, xóa tan lụy sầu
Về xin ơn Mẹ nhiệm sâu
Ngẫm suy tình Chúa từ lâu rủ tình
Tà Pao rừng núi uông minh
Chúa thương chọn để tự tình Mẹ con
2019
Về đây hát khúc tạ ơn
Ngợi ca tình Chúa keo sơn vững bền
Sáu mươi năm, sóng dập duềnh
Đức tin kiên vững trên ghềnh Tà Pao
Vui làm sao! Đẹp làm sao!
Trung tâm Thánh Mẫu tràn trào ân ban
Người tín hữu, người lương dân
Tuôn về kín múc hồng ân Chúa Trời
Núi xin bạn hãy tiếp lời……….
01-8-2019
Mic. Cao Danh Viện