Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024
Thông Điệp MENSE MAIO (Tháng Năm) của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (29/04/1965)

THÔNG ĐIỆP MENSE MAIO (Tháng Năm) của ĐGH Phaolô VI (29/04/1965) BBT: Tháng Hoa năm nay thật đặc biệt vì nằm trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017). Nhớ lại biến cố này là nhớ lại lời mời gọi của Đức Mẹ: ăn năn sám hối, tôn sùng trái tim…

Ðức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa Trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô Và Giáo Hội

ÐỨC NỮ TRINH MARIA MẸ THIÊN CHÚA TRONG MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ VÀ GIÁO HỘI (Chương VIII – Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội, Công đồng Vaticanô II) Lời Mở Ðầu Nhập đề.68*Thiên Chúa là Ðấng vô cùng nhân hậu và khôn ngoan đã muốn hoàn tất việc cứu chuộc thế giới, nên “khi…