Thứ Sáu, ngày 19 tháng 07 năm 2024
LƯỢC SỬ TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO

LƯỢC SỬ TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ HÀNH CHÍNH Tượng Đài Đức Mẹ được đặt trên lưng chừng Ngọn Đồi TÀ PAO (do đó được gọi là Tượng Đài Đức Mẹ TÀ PAO), ở độ cao khoảng 100 mét so với mặt nước biển, được làm phép và khánh thành…