Thứ Hai, ngày 22 tháng 05 năm 2023
Bên Mẹ Tàpao – Sáng 13/07/2022: Giờ khấn Đức Mẹ – Thánh lễ đồng tế

BÊN MẸ TÀPAO – SÁNG 13/07/2022: GIỜ KHẤN ĐỨC MẸ – THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ

Bên Mẹ Tàpao – Tối 12/07/2022: Rước Kiệu Đức Mẹ – Lần Chuỗi – Chầu Thánh Thể – Rước kiệu Thánh Thể

BÊN MẸ TÀPAO TỐI 12/07/2022: RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ – LẦN CHUỖI MÂN CÔI – CHẦU THÁNH THỂ – RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ

GIỜ KHẤN VÀ THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA – MẸ GIÁO HỘI, Tàpao sáng 13/06/2022.

GIỜ KHẤN VÀ THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA – MẸ GIÁO HỘI, Tàpao sáng 13/06/2022.

RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ, LẦN CHUỖI MÂN CÔI, CHẦU THÁNH THỂ VÀ RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ. 12/06/2022.

RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ, LẦN CHUỖI MÂN CÔI, CHẦU THÁNH THỂ VÀ RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ. 12/06/2022.