Chúa Nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2024
SUY NIỆM LỄ TRUYỀN TIN

SUY NIỆM LỄ TRUYỀN TIN Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh…

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA (1/1)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA Lời Chúa: Lc 2, 16-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã…

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (8/12)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (8/12) LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria….

Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh…

Suy niệm Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI (15/9) PHÚC ÂM: Ga. 19, 25-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Cơ-lô-pát, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người…

Suy niệm Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (8/9)

SUY NIỆM LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA (8/9) Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram…

Suy niệm Lễ Đức Maria Nữ Vương (22/8)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG (22/8) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần…

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (15/8)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (15/8) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth…

Suy niệm Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ – Lễ Nhớ

SUY NIỆM LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ – LỄ NHỚ Lời Chúa: Lc 2, 41-52 Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt…

Suy niệm Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Ê-li-sa-bét (31/5)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy…

SUY NIỆM TRUYỀN TIN (25/3)

SUY NIỆM LỄ TRUYỀN TIN Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh…

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA (01/01)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA (01/01) Lời Chúa: Lc 2, 16-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã…

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (8/12)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (8/12) LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria….

Suy niệm Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ (21/11)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ. LỄ NHỚ (21/11) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang…

Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi (7/10)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (7/10) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 “Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Thiên thần Gáp-ri-en được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-gia-rét, đến với một trinh nữ đã đính…

Suy niệm Lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ Nhớ (15/9)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI. LỄ NHỚ (15/9)  PHÚC ÂM: Ga. 19, 25-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Cơ-lô-pát, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn…

Suy niệm Lễ Sinh Nhật Đức Maria – Lễ kính (8/9)

SUY NIỆM LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính (8/9) Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh…

Suy niệm Lễ Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ (22/8)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG. LỄ NHỚ (22/8) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria….

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (15/8) – LỄ TRỌNG

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (15/8) – LỄ TRỌNG Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và…

Suy niệm Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Êlisabeth (31/05)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH (31/05) Lời Chúa: Lc 1,39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng…

Suy niệm Lễ Đức Mẹ Fatima (13/05)

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ FATIMA (13/05) 1. ĐÁP LỜI MẸ – HÃY THỰC THI MỆNH LỆNH FATIMA (Is, 61,9-11; Lc, 11,27-28) Không có bà mẹ nào mà không thương yêu con cái của mình. Cũng vậy, người mẹ sẽ rất vui mừng nếu con cái ngoan hiền, thảo hiếu. Ngược lại, bà mẹ ấy…