Chúa Nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2024
Lịch sử Kinh Mân Côi và lễ Đức Mẹ Mân Côi

LỊCH SỬ KINH MÂN CÔI VÀ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Trong số các lễ nhớ Đức Maria, ngoài lễ Đức Mẹ Lộ Đức và lễ Đức Bà Camêlô, còn có lễ Đức Mẹ Mân Côi, do Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII thành lập năm 1573. Nhưng để biết nguồn gốc của lễ này trước…

Đức Maria, Mẹ Giáo hội

ĐỨC MARIA, MẸ GIÁO HỘI Trích Thời sự Thần học, Số 89 (tháng 8 – 2020) Về tương quan của Đức Maria đối với Giáo hội, Thời sự thần học đã có một bài của linh mục Salvatore Perella “Thánh mẫu học từ Vaticanô II đến nay” (số 65, tháng 8 năm 2014, trang 123-150)….

Đức Maria trong âm nhạc

ĐỨC MARIA TRONG ÂM NHẠC Sergio Militello Phân khoa Thần học “Marianum” – Roma Ngôn ngữ âm nhạc là một tổng hợp của nghệ thuật, Thánh Mẫu học và linh đạo Nguồn gốc và xuất xứ Ở Đông phương Ở Tây phương Tôn sùng Đức Maria và âm nhạc Sự tiến triển tiếp theo Kết…

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lịch sử và thần học của một tín điều

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC CỦA MỘT TÍN ĐIỀU Phan Tấn Thành Nội dung Dẫn nhập Ý nghĩa từ ngữ: Immaculata conceptio I. Auditus fidei Lịch sử sự tiến triển đạo lý. Bốn chặng: A) Fides implicita: cho đến công đồng Ephêsô B) Bước thứ nhất tiến đến fides…

Đức Maria Theo Các Tác Phẩm Của Gioan Và Tông Đồ Công Vụ – Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP

ĐỨC MARIA THEO CÁC TÁC PHẨM CỦA GIOAN VÀ TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ  Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP CHƯƠNG IV. ĐỨC MARIA THEO CÁC TÁC PHẨM CỦA GIOAN VÀ TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ   I. Phúc âm thánh Gioan. Trong khi Luca để ý tới mối tương quan giữa đức Maria với Chúa Giêsu,…

Đức Maria Theo Phúc Âm Luca – Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP

ĐỨC MARIA THEO PHÚC ÂM LUCA Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP CHƯƠNG III. ĐỨC MARIA THEO PHÚC ÂM LUCA   Trong Kinh thánh, Phúc âm của Luca cung cấp cho chúng ta nhiều dữ kiện hơn cả về đức Maria: trong khoảng chừng 152 câu nói về Người trong toàn Tân ước, thì non…

Đức Maria Trong Phúc Âm Mattheo – Lm. Giuse Phan Tấn Thành

ĐỨC MARIA TRONG PHÚC ÂM MATTHEO (Phần I – Chương II) Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP CHƯƠNG II. ĐỨC MARIA TRONG PHÚC ÂM MATTHEO   Ngoài những điểm chung với thánh Marcô thuật lại sự hiện diện của đức Maria trong đời công khai của đức Kitô, thánh Matthêo nói đến đức Maria cách…

Đức Maria Trong Kinh Thánh – Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP

PHẦN I. ĐỨC MARIA TRONG KINH THÁNH Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP NHẬP ĐỀ. Chúng ta bắt đầu cuộc khảo luận về Đức Maria bằng việc lục lọi những trang Kinh thánh nói về Người. Việc trở về nguồn mặc khải giúp cho ta không những có một khái niệm chính xác vai trò…

Nhập Đề Về Thánh Mẫu Học – Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP

NHẬP ĐỀ VỀ THÁNH MẪU HỌC (Lm. Giuse Phan Tấn Thành) Nếu muốn dịch cho sát từ ngữ latinh thì phải nói là “Maria-luận” (Mariologia: Maria – logos, khảo luận về Maria). Từ ngữ này mới xuất hiện từ thế kỷ XVII bên Ý (do Plaxiđô Nigrô đặt ra cho tựa đề quyển sách Summae…

Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô, trong Giáo Hội

ĐỨC MARIA, MẸ CHÚA KITÔ, TRONG GIÁO HỘI (Felipe Gómez Ngô Minh, SJ) Trong lịch sử Giáo Hội cũng như trong các nhà thờ công giáo, địa vị của Đức Maria hiển hiện nổi bật hẳn. Đối với người không công giáo, xem ra người kitô chúng ta dành cho Đức Mẹ một uy thế…