thứ Ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Học viện Công Giáo Việt Nam: Nghi thức Khai giảng và Trao bằng Thạc sĩ, Cử nhân ngày 13.09.2023

Chuyên mục: Giáo hội Việt Nam - Ngày đăng: 14.09.2023
Chia sẻ:

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

NGHI THỨC KHAI GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ, CỬ NHÂN

NGÀY 13.09.2023

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

Thánh lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024

WHĐ (13.09.2023)