thứ Ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Nhật ký tĩnh tâm Linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết – Ngày kết thúc (24/11/2023)

Chuyên mục: TTTM Tàpao: Sự kiện-Thông báo - Ngày đăng: 25.11.2023
Chia sẻ:

NHẬT KÝ TĨNH TÂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT – 

– NGÀY 24/11/2023

XEM HÌNH

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023 là ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm. Đây là ngày thảo luận mục vụ của quý cha trong Giáo phận. Khởi đầu ngày mới, Đức Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ trọng thể kính các thánh Tử đạo Việt Nam tại Linh đài Đức Mẹ Tàpao. Trong bài giảng, Đức cha Giuse trích dẫn câu chuyện của thánh Phêrô trên đường chạy trốn bạo chúa Néron, đã gặp Chúa Giêsu vác thập giá đi ngược lại. Chính ánh mắt của Chúa Giêsu đã thức tỉnh Phêrô, thay vì nghĩ rằng giữ gìn mạng sống để lo cho đoàn chiên, thì Phêrô quyết định trở lại và chịu chết như Chúa. Hình ảnh này cũng được khắc họa nơi thánh tử đạo Anrê Dũng Lạc. Sau hai lần bị bắt, cha Dũng Lạc được các tín hữu chuộc về. Tuy nhiên, đến lần bị bắt thứ ba, cha đã chấp nhận cực hình và hưởng phúc tử đạo năm 1839. Từ mẫu gương tử đạo, Đức cha cũng kêu mời mọi người sống tinh thần tử đạo trong cuộc sống qua bổn phận và bậc sống của mình.

Sau đó, trong buổi gặp gỡ linh mục đoàn, Đức cha Giuse có bài huấn từ về đường hướng mục vụ năm tới của Giáo phận: Sống và cử hành năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận. Đường hướng này dựa trên nền tảng của Lời Chúa: Mến Chúa và yêu người, cụ thể qua việc tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Áp dụng vào Giáo phận Phan Thiết, Đức cha cho thấy chương trình cử hành các thánh lễ trong năm thánh Giáo phận, học hỏi về năm thánh và học hỏi về Đức Maria – hình ảnh của Giáo hội Hiệp hành.

Kế tiếp, quý Cha đại diện các ủy ban, đoàn thể, hiệp hội trình bày tình hình sinh hoạt của các giới, đoàn thể, hiệp hội trong năm qua và định hướng những bước đi cho năm tới. Đặc biệt trong việc báo cáo và định hướng, mọi người được lắng nghe, thinh lặng, cầu nguyện và phân định trong Chúa Thánh Thần.

Sau cùng là phần đóng góp ý kiến của các ủy ban và của quý cha để việc mục vụ trong Giáo phận tốt đẹp hơn.

Trước khi kết thúc, Đức cha cám ơn tất cả những ai đã giúp cho tuần tĩnh tâm của quý cha được tốt đẹp và thánh thiêng.

Sau giờ cơm trưa, quý Cha chia tay nhau và lên đường trở về với nhiệm sở của mình.

(Nguồn: gphanthiet.com)