Thứ Sáu, ngày 19 tháng 07 năm 2024

Thơ: Chuỗi hạt tặng em 01

Chuyên mục: Tâm tình - Ngày đăng: 17.05.2022
Chia sẻ:

Thơ: CHUỖI HẠT TẶNG EM 01

Tặng em chuỗi hạt tròn đều

Mười ba em đến rừng chiều Tàpao

Tặng em chuỗi hạt nhiệm mầu

Có Mẹ diễm phúc cầu bầu không ngơi.

 

Này em, chuỗi hạt Vui tươi

“Xin vâng”: Mẹ nói… đất trời ngát hương

Ngôi Lời nhập thể diệu thường

Sinh trong máng cỏ tuyết sương khốn cùng…

 

Này em, chuỗi hạt Sáng bừng

Nguồn ơn tha thứ trong từng phút giây

Tình yêu Thánh Thể cao dầy

Dưỡng nuôi em giữa tháng ngày tha hương…

 

Này em, chuỗi hạt Yêu Thương

Dìu em qua những đoạn trường cheo leo

Nhìn lên Thánh Giá Chúa treo

Khơi nguồn sức sống em gieo vào đời…

 

Chuỗi hạt Mừng, này em ơi

Hào quang chiến thắng rạng ngời muôn phương

Chúa Phục Sinh! Kíp lên đường

Loan tin Cứu Rỗi dặm trường trần gian…

………

Ô kìa! Chuỗi hạt ngàn ơn

Mẹ thương trao tặng giữa cơn bão bùng

Lặng quỳ giữa chốn trập trùng

Món quà huyền diệu nơi rừng Tàpao.

 

Mân Côi, chuỗi hạt Mẹ trao

Sớm mai em đọc xiết bao tình nồng

Mân Côi, chuỗi hạt hoa hồng

Chiều buông em nguyện với lòng cậy tin.

 

Để em gặp Chúa quang vinh

Đừng quên sớm tối đọc kinh Kính Mừng

Em ơi! Chuỗi hạt thơm lừng

Ngát hương Vĩnh Cửu trên từng ngón tay.

(HTM)