Chúa Nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2024

Bên Mẹ Tàpao (Số 12 – Thứ Bảy, 13.04.2013)

Chuyên mục: Suy niệm - Ngày đăng: 13.04.2023
Chia sẻ:

NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

Trong Mùa Phục Sinh, Đức Maria được Hội Thánh hoan hỷ xưng tụng là Nữ Vương Thiên Đàng. Danh xưng này dựa trên việc cộng tác của Đức Mẹ trong ơn cứu rỗi, đi liền với mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh và nâng đỡ lòng tin cậy mến của đời tín hữu.

  1. Nữ Vương Thiên Đàng vì đã cộng tác trong ơn cứu rỗi

Phục Sinh là điểm đến của công trình cứu rỗi trải qua đường thương khó. Ai gieo trong nước mắt sẽ gặt trong hoan hỷ. Ai biết cộng tác trên đường thương khó sẽ đạt tới vinh phúc thiên đàng. Đức Maria đã cộng tác tích cực vào ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, con Mẹ, trong cuộc khổ nạn với tư cách là Đấng hiệp công, Mẹ cũng được thông phần vinh quang thiên quốc với tư cách là Nữ Vương Thiên Đàng.

  1. Nữ Vương Thiên Đàng vì ơn Phục Sinh của Chúa Kitô

Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất. Loài người, hễ ai được cứu độ là được cứu độ nhờ Chúa Kitô. Đức Maria, trong tư cách là một người trong gia đình nhân loại, cũng cần đến ơn cứu độ của Chúa Kitô, nhưng Mẹ là người nữ được tuyển chọn, nên đã được hưởng trước và hưởng trọn vẹn ơn cứu độ và Phục Sinh ấy. “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng, vì Chúa đã sống lại thật, Alleluia”.

  1. Nữ Vương Thiên Đàng vì lợi ích cho đời tín hữu

Là Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Maria đã đạt được ơn cứu độ viên mãn, cận kề Chúa Kitô phục sinh, nên cũng đầy kinh nghiệm thương khó để chỉ bảo, đầy trọn hảo vinh quang để nâng đỡ và đầy hỗ trợ từ bi để chuyển cầu cho mọi nhu cầu trần thế. Nếu ngày xưa sống giữa trần thế, Mẹ đã có niềm vui thiên đàng, thì hôm nay sống giữa thiên đàng, Mẹ cũng sẵn sàng gieo niềm vui vào lòng nhân thế.

Vấn đề là ta có tin yêu phó thác cậy trông nơi Mẹ hay không. Xin nhờ lời chuyển cầu của Nữ Vương Thiên Đàng, cho chúng ta mai ngày cũng được phục sinh hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời.

(ĐGM Giuse Vũ Duy Thống)