Chúa Nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2024

BÊN MẸ TÀPAO (SỐ 18 – CHÚA NHẬT, 13.10.2013)

Chuyên mục: Suy niệm - Ngày đăng: 13.10.2023
Chia sẻ:

XIN VÂNG

Một trong những ca khúc được các đoàn hành hương tại TTTM Tàpao hát lên nhiều nhất là bài “Xin Vâng”. Vì giai điệu dễ nhớ và cũng vì tâm tình gắn bó. Tháng 10, ta hát lời “Xin Vâng” với tâm tình nào?

  1. Tam tình của Đức Mẹ

“Xin Vâng” là lời vắn gọn Đức Mẹ thưa với sứ thần kết thúc buổi Truyền Tin. Lời ý thức trọn vẹn khi đã được nghe giải tỏa thắc mắc; lời hoàn toàn tự do khi đã cân nhắc đắn đo; lời trách nhiệm cả đơi một khi đã ưng thuận thì suốt cuộc sống sẽ mạo hiểm và khiêm tốn thực hành, từ niềm vui trong đêm Giáng Sinh đến nỗi sầu giữa cảnh tang thương chiều Tử Nạn. Một lần “Xin Vâng”, một đời “Xin Vâng”.

  1. Tâm tình của những người con

“Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng”. Lời nguyện dâng lên với cả tâm tình, vừa khiêm cung nơi mái trường nhân đức xin Mẹ dạy dỗ, vừa biểu lộ ý chí chọn lựa trên hành trình đức tin bước đi theo Mẹ và từng ngày quyết tâm sống theo gương Mẹ. Yêu Mẹ, ta yêu cả đường đi của Mẹ để an tâm họa lại bước đi ấy trong đời; và mến Mẹ, ta cũng cậy trông phó thác như Mẹ để xin vâng với thánh ý Chúa.

  1. Tâm tình trong ngày 13/10

Cách riêng trong ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima với ba huấn lệnh “cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt và tôn sùng Trái Tim Mẹ”, ta thưa lên tiếng “Xin Vâng” để đưa vào trong chương trình sống. Sống theo lời Mẹ sẽ được dan vào trong tình Mẹ, và một khi ở trong tình Mẹ cũng sẽ được dẫn tới hạnh phúc bên Chúa. Kinh nghiệm cho biết: hãy bắt đầu yêu Mẹ bằng cách lần hạt Mân Côi.

Mẹ ơi, hai tiếng “Xin Vâng”,

Theo Mẹ con đáp lời dâng tâm tình.

Niềm tin, một chuyến hành trình,

Cuộc đời có Mẹ, an bình con đi.

(ĐGM Giuse Vũ Duy Thống)