Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024

BÊN MẸ TÀPAO (SỐ 16 – THỨ BA, 13.08.2013)

Chuyên mục: Suy niệm - Ngày đăng: 13.08.2023
Chia sẻ:

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Tháng 8 có hai lễ Đức Mẹ: lễ Đức Mẹ lên trời và lễ Đức Mẹ Nữ Vương muôn loài; nhưng lễ Đức Mẹ lên trời quan trọng hơn cả về tầm vóc bậc lễ lẫn tầm ảnh hưởng trên vận mạng đời sống dân Chúa.

  1. Từ một định tín

Ngày 1.11.1950, bằng hiến chế Munificentissimus Deus, Đức Giáo Hoàng Piô XII xác định việc Đức Mẹ hồn xác lên trời là một chân lý đức tin. Nội dung chính yếu của tín điều là công bố Đức Maria được vào trong vinh quang thiên quốc với cả con người toàn diện xác hồn và Mẹ là người đầu tiên trong gia đình nhân loại được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ do Đức Kitô đem đến.

  1. Qua nỗ lực diễn giải

Nếu trước kia người ta được tự do tranh biện, thì từ khi được định tín, thần học chỉ còn một nỗ lực là tìm cách diễn giải. Đức Mẹ lên trời là một công ơn hàm chứa trong lời “Kính mừng Maria đầy ơn phúc”, cộng với công sức của Mẹ trong công cuộc Nhập Thể và Cứu Độ của Chúa Giêsu, Con Mẹ, nên thật thuận lý và thuận tình để nói: Mẹ được gìn giữ khỏi hư nát và được đưa vào vinh quang thiên quốc.

  1. Đến niềm hy vọng dâng cao

Những gì Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, thì Ngài cũng sẽ thực hiện cho mọi người. Mẹ lên trời là hình ảnh và khởi thủy của Giáo Hội trong ơn cứu chuộc. Mẹ chiếu sáng như dấu chỉ niềm hy vọng và trở nên nguồn an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Mọi người cũng sẽ được cứu độ như Mẹ trong ngày sau hết, nếu ngay từ hôm nay biết yêu mến sống theo gương Mẹ và bền lòng tin tưởng cậy trông Mẹ.

Chúa Cả Ba Ngôi thưởng Nữ Vương,

Ngự trên thần thánh nước thiên đường.

Ban quyền xem sóc loài người thế,

                         Làm Mẹ cầu bầu để Chúa thương.”  (Vãn Mân Côi).

(ĐGM Giuse Vũ Duy Thống)